Az aradi vértanúkra emlékeztünk

A magyar népnek két nemzeti gyásznapja van. Az egyik  október 6., amikor az aradi vértanúkra emlékezünk. Ebben a tanévben a 6. osztályosok műsora segített felidézni 1849. október 6. gyászos napját.

"PANNÓNIA! VERGISS DEINETODTEN NICHT, ALS KLAGER LEBEN SIE!"

Magyarország! Ne feledd Halottaidat, mint Vádlók élnek Ők tovább!

 

A világ birája, a történelem fog e kérdésre felelhetni. Legyenek a szentemlékű vértanúk megáldottak poraikban, szellemeikben a' hon szabadság Istenének legjobb áldásaival az örökké valóságon keresztűl; engem, ki nem borúlhatok le a magyar Golgotha porába, engem October 6ka térdeimre borúlva fog hontalanságom remete lakában látni a mint az engem kitagadott Haza felé nyujtva agg karjaimat a hála hő érzelmével áldom a vértanuk szent emlékét hűségükért a Haza iránt, 's a' magasztos példáért, melyet az utódoknak adtanak; 's buzgó imával kérem a magyarok Istenét hogy tegye diadalmassá a velőkig ható szózatot, mely Hungária ajkairol a magyar nemzethez zeng. Úgy legyen. Amen!
– Kossuth Lajos, Turin September 20 1890.

Kapcsolódó galéria

Az aradi vértanúkra emlékeztünk

Pályázatok

Határtalan Program
Csodaszarvas Program
Erzsébet-tábor
EFOP logo
Digitális Témahét 2023
Fenntarthatósági Témahét 2023
Petőfi200 projekt
Örökös Ökoiskola