Búcsúzunk Vadász László tanár úrtól

Búcsúzunk Vadász László tanár úrtól

 

Vadász László tanár úr pályájának kezdetétől, 40 éven át meghatározó személyisége volt a becsehelyi általános iskola nevelőtestületének.

1982-ben kezdett tanítani iskolánkban matematika-testnevelés szakos tanárként. Pályakezdő pedagógusként nagy ambicióval vetette bele magát a munkába. Kollégái, tanítványai hamar megkedvelték közvetlen, nyílt, barátságos természete miatt. Pedagógustársaival jól együtt tudott működni, ötletei az iskola életére, főként sportéletére vonatkozóan változatosságot, megújulást hoztak.

Telente jégpályát készített az iskolaudvarra, hogy megtanítsa csúszkálni, korcsolyázni tanítványait. Tornacsapata az iskola folyosóján készült fel a versenyekre tornaterem híján, kézilabdásai a megyei megmérettetéseken küzdöttek.

A sport szeretete és az egészséges életmód elsajátíttatása érdekében rendszeresen szervezett és vezetett tanítványai számára nyári sporttáborokat. Jelentős szerepe volt abban a lobbytevékenységben, amely eredményeként 1993-ban megépült az iskola tornaterme. Ugyancsak elismerésre méltó volt a szervező szerepe az iskolai sportpályák kialakításában, felújításában.

Mindig a jó eredmények elérésére törekedett, diákjait is erre ösztönözte, következetes és szigorú pedagógusként ismerik kollégái, tanítványai, és a szülők is.

1994-től három cikluson keresztül állt a település élén, mint polgármester, ám a pedagógus pályától nem szakadt el végleg, 2006-ban visszatért az iskolai élethez és folytatta pedagógiai tevékenységét. A Diákönkormányzatot segítő pedagógusként több kezdeményezése is iskolai hagyománnyá vált. Új ötleteivel évről évre színesítette az iskola diákprogramjait, a szabadidős tevékenységeket. Szívesen vett részt az iskola kulturális életében is, vetélkedők, kirándulások szervezésével.

Népszerű tagja volt a nevelőtestületnek, mindig igyekezett a társaság középpontjában lenni. Humoros történeteivel, megjegyzéseivel könnyen teremtett vidám hangulatot a nevelői szobában is. Kollégái és diákjai egyaránt szerették, tisztelték.

2022 júliusában töltötte be 65. életévét. Úgy tervezte, a nyugdíj mellett visszatér még az iskolába, tanítani. Súlyos betegsége megakadályozta ebben. Mindannyian bíztunk benne, hogy le tudja gyűrni a kórt, amely megtámadta szervezetét. Sajnos, nem sikerült. 2023. március 19-én elhunyt.

Megrendülten búcsúzunk tőled, tanár úr,

emlékedet őrizzük.

Pályázatok

Digitális Témahét 2023
Fenntarthatósági Témahét 2023
Örökös Boldog Iskola
Örökös Ökoiskola