ETIKA/HIT- ÉS ERKÖLCSTAN OKTATÁSRA VONATKOZÓ VÁLASZTÁS

ETIKA/HIT- ÉS ERKÖLCSTAN OKTATÁSRA VONATKOZÓ VÁLASZTÁS

Tisztelt Szülők!

A Becsehelyi Általános Iskolában a hit- és erkölcstan oktatását a 2020/2021. tanévben is a Magyar Katolikus Egyház szervezi, mint bevett egyház. Az egyházi jogi képviselő Horváth Gábor plébános, a hitoktató: Németh Júlia.

 

„ A 7/2020-as (III.25.) miniszteri határozat 4. pontja alapján a beiratkozás első illetve második szakaszának lezárultát (2020. április 27. illetve 2020. május 15.) követően, a gyermek felvételéről szóló értesítésben az általános iskola felkéri a szülőt, hogy két héten belül nyilatkozzon arról, hogy gyermeke számára a hit- és erkölcstan tantárgyat vagy az etika tantárgyat választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén a szülő ezúton nyilatkozik arról is, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatását kéri megszervezni.” A nyilatkozathoz a beiratkozáskor átadjuk a megfelelő dokumentumot. Elektronikus beiratkozás esetén a rendszerből letölthető a Nyilatkozat.

 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 182/B.§(7) bekezdésében foglaltak szerint a tanuló szülője május 20-ig jelezheti a következő tanévre vonatkozóan a hit-és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választásának módosítását. Ehhez a megfelelő űrlapot az iskolatitkárnál lehet igényelni.

Pályázatok

Örökös ökoiskola
Örökös Boldog Iskola