HITOKTATÁS a 2023/2024. tanévben

 

Tisztelt Szülők!

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI Rendelet 182/A. § (3) bekezdése értelmében tájékoztatjuk Önöket, hogy az etika óra helyett választható hit– és erkölcstan oktatást intézményünkben a 2023/2024. tanév során egyrészt a Magyar Katolikus Egyház,(képviseli: Horváth Gábor plébános, 8866 Becsehely, Jókai u. 2.

 másrészt a Magyarországi  Református Egyház (képviseli: Hella Ferenc lelkész, 8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 1.) hitoktatói látják el.

A hitoktatók:

katolikus hitoktatás: Horváth Gábor plébános úr és Németh Júlia hitoktató

református hitoktatás: Csökölyné Tóth Ágota hitoktató

             További információk:

A hitoktatásra jelentkezés módja: a már hitoktatásban résztvevőknek nem kell újra jelentkezniük.

Ha a szülő a következő tanévre vonatkozóan az etika vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-áig írásban közli az igazgatóval és az érintett bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye képviselőjével. 

Beiratkozáskor, átiratkozáskor a bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személy  adatait az iskola írásban is a szülők rendelkezésére bocsátja, ez alapján a szülő a hit- és erkölcstan oktatással összefüggő adatkezeléshez történő önkéntes írásbeli hozzájárulással egyidejűleg írásban nyilatkozhat az iskolának arról, hogy valamely, a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye által szervezett hit- és erkölcstan oktatást, vagy az etika oktatást igényli a gyermeke számára.

Abban az esetben, ha a szülő nem tesz nyilatkozatot, az iskola a tanuló számára etika oktatást szervez.

Amennyiben a szülő  a  hit- és erkölcstan oktatást választja, az erről szóló nyilatkozatával egyidejűleg ahhoz is hozzájárul, hogy az iskola a gyermeke nevét és az osztálya megnevezését az érintett bevett egyháznak vagy annak belső egyházi jogi személyének átadja.

A tanuló akár etika, akár hit- és erkölcstan oktatáson vesz részt, az iskola a tanügyi dokumentumaiban az „Etika/Hit- és erkölcstan” megnevezést használja.

 

Pályázatok

EFOP logo
Csodaszarvas Program
Határtalan Program
Digitális Témahét 2023
Fenntarthatósági Témahét 2023
Erzsébet-tábor
Petőfi200 projekt
Örökös Ökoiskola