LEENDŐ ELSŐ OSZTÁLYOSOK BEÍRATÁSA

LEENDŐ ELSŐ OSZTÁLYOSOK BEÍRATÁSA

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

 

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el! (KATTINTSON IDE a továbbiakért!)

 

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan a 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján történik.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy

 • amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik.
 • amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

 

A beiratkozás szakaszai:

A beiratkozás két szakaszban történik:

 1. A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik
 • nem állami fenntartású általános iskolába,
 • vagy állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.

 

 1. A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:
 • olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola.
 • a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánják beíratni.

* ISKOLÁNK ESETÉBEN 2020. ÁPRILIS 28 ÉS 2020. MÁJUS 15. KÖZÖTT VAN LEHETŐSÉG A BEIRATKOZÁS FOLYAMATÁNAK ÜGYINTÉZÉSÉRE. (a második szakaszban)

 

Iskolánk beiratkozási körzete: Becsehely, Eszteregnye, Petrivente, Valkonya, Bázakerettye, Kiscsehi, Lispeszentadorján, Maróc, Lasztonya.

 

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. A második szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni.

 

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség:

 • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

 

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a megadott időpontokban a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

elérhetőségen, ill. intézményünk valamint a Nagykanizsai Tankerületi Központ honlapján talál meg.

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt.

Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok szkennelt vagy fényképezett másolatát, a 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján ekkor az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén - az adatok megadását követően - az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe.

 

Intézményünk lehetőséget biztosít a személyes ügyintézésre is, ha az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

 • Személyes megjelenés esetén a fenti személyes okmányokat kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A további formanyomtatványokat (Nyilatkozatok) az intézmény biztosítja.

 

* Iskolánkban a beiratkozás személyes ügyintézésére 2020. április 28. és 2020. május 15 között naponta 8-16 óráig van lehetőség, kizárólag előzetes telefonos egyeztetés után.

telefonszám: 30/492-1611

Az ügyintézésre családonként csak 1 személy jelenjen meg. Kérjük, viseljen maszkot, kezét fertőtlenítse az intézménybe történő belépéskor!

*Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6) bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

 

Becsehely, 2020. április 6.

 

 

                                                                                                      Simonné Benkő Edit

                                                                                                            intézményvezető

Pályázatok

Örökös ökoiskola
Örökös Boldog Iskola