Schmidt Egon sétány

Szeretettel üdvözöljük a Schmidt Egon sétányon!

Kérem, tartson velünk egy különleges időutazásra és természetjárásra!

Iskolánkban 2024. június 22-én került bemutatára és felavatásra a Schmidt Egon sétánynak elnevezett interaktív kiállítás.

A Kossuth-díjas író, ornitológus településünk midezidáig leghíresebb szülötte. Ugyan Budapesten látta meg a napvilágot, de egész életében zalainak vallotta magát, és nagyon büszke volt származására. A sziléziai német felmenőkkel rendelkező Schmidt család a mai Becsehely Pola településrészén rendezte be családi fészkét, Annamajort, ahol Schmidt Egon és testvérei a gyermekkorukat töltötték. Szüleik az annamajori kúriával szemben lévő valamikori Szeszgyár tulajdonosaiként nem nevelték gyermekeiket különbnek másoknál, így a Schmidt gyermekek barátságot kötöttek a korukbeliekkel, együtt futballoztak, horgásztak, úsztak a Murában. A családot - a második világháború után Magyarország szovjetizálása alatt - osztályidegennek tartották, így ők is, mint sok másik família, birtokukat hátrahagyva, mindössze ingóságaik egy részét összepakolva Budapestre költöztek, ahonnan pedig 1950-ben Tarnaleleszre telepítették ki őket. Schmidt Egon több ízben elmondta, hogy amikor el kellett jönniük Annamajorból, még egyszer hátranézett, és megfogadta, hogy soha többé nem megy oda vissza. Így is lett, azonban emlékezetében megőrizte boldog gyermekkorának élményeit, mindvégig tartotta a kapcsolatot becsehelyi ismerőseivel. 

2021-ben Becsehely község díszpolgára címet adományozott részére a település. Németh Géza polgármester úr személyes sajnálatát fejezte ki azért, amit neki és családjának az Annamajorból való kényszerű elköltözésük során át kellett élniük. Schmidt Egon a címet örömmel fogadta, elmesélte, ha lehunyja a szemét, még mindig elevenen él előtte a falu és annak lakói, akikről csak szép emlékeket őriz.

Családi kúriájuk, amit Becsehelyen még mindig az annamajori Schmidt-kastélyként emlegetnek, jelenleg a 6x6 Trans Kft. tulajdonában van. Az impozáns épület teljeskörű felújításon esett át. Tulajdonosának, Horváth Imre úrnak köszönhetően régi fényében ragyog.

Településünkön már évek óta felmerült az igény arra, hogy az általános iskolának legyen névadója. Az idei évben a Schmidt Egonról való méltó megemlékezésről az Önkormányzat Képviselő Testülete döntést hozott. Megítélésük szerint a Kossuth-díjas író, ornitológus munkásságát bemutató kiállításnak leginkább méltó helyet iskolánk adna. Német Géza polgármester úr felvette a kapcsolatot  Schmidt Egon gyermekeivel, akik örömmel támogatták a kezdeményezést, iskolánk pedig a Nagykanizsai Tankerületi Központtal együttműködve megtette a szükséges lépéseket ahhoz, hogy viselhessük nevét.

Schmidt László, Katalin Murbach (szül.: Schmidt Katalin), és Schmidt András nem csak engedélyüket adták, hanem édesapjuk hagyatékának egy részét is felajánlották a projekt megvalósításához, így kerültek birtokunkba személyes tárgyak, publikációk, valamint az az ikonikus írógép is, amelyen alkotásai születtek. Ezúton is tiszteletteljes köszönetünket fejezzük ki a család számára.

A zártkörű megnyitó eseményen Schmidt Egon gyermekei is részt vettek, házastársaik és az unokák kíséretében. A Schmidt unokák nevét a szülők kézírásukkal felvezették a kiállítás részét képező  Schmidt családfára.

A nyitóeseményt megtisztelte jelenlétével Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő úr is, aki méltatta a becsehelyi kezdeményezést, a kivitelezést, és Schmidt Egon termékeny írói és tudományos munkásságát egyaránt. Felhívta a figyelmet a kollektív emlékezet megőrzésének fontosságára, amely mind a településünk, mind hazánk javát szolgálja. 

Németh Géza polgármester úr és Simonné Benkő Edit igazgató asszony köszöntője után az állandó kiállítás megtekintése következett, melyet Török Henrich az interaktív tárlat tervezője mutatott be. A sétány megvalósítását pedig Marics István jegyzi.  Ezúton is hálásan köszönjük a feladat iránti  elhivatottságot és a remek kivitelezést.

A legnagyobb köszönet azonban Becsehely Önkormányzatának Képviselőtestületét illeti, akik a projektet elindtották, finanszírozták, valamint úgy gondolták, hogy intézményünk Örökös Ökoiskolaként és egy igazán innovatív, azonban hagyományait tisztelő iskolaként méltó kezelője lesz akár a hagyatéknak, akár az interaktív kiállításnak.

-Mitől interaktív?

-Kérjük, ha idejük engedi nézzék meg Önök maguk! Nem kell hozzá más, mint egy QR kód olvasóval rendelkező okostelefon, nyitott szív és nyitott elme. A QR kódok beolvasásával korábbi felvételekről maga Schmidt Egon fog mesélni Önöknek életéről, a természet és különösen a madarak iránti rajongásáról, illetve hallhatják különleges madarak énekét, csicsergését is.

A kiállítás 2024. szeptember 02-től, (az akkor már) Becsehelyi Schmidt Egon Általános Iskola nyitvatartási idejében megtekinthető.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Kapcsolódó galéria

Schmidt Egon sétány

Pályázatok

Fenntarthatósági Témahét 2023
Petőfi200 projekt
Örökös Ökoiskola
EFOP logo
Digitális Témahét 2023
Csodaszarvas Program
Erzsébet-tábor
Határtalan Program