TANÉVZÁRÓ ÉS BALLAGÁS

TANÉVZÁRÓ ÉS BALLAGÁS

Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket a 2020/2021. tanév tanévzáró ünnepélyéről és a ballagásról. Időpontja: 2021. június 17. csütörtök délután 17 óra. A további részleteket ide kattintva olvashatja.

Tisztelt Szülők!

Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket a 2020/2021. tanév tanévzáró ünnepélyéről és a ballagásról. Időpontja: 2021. június 17. csütörtök délután 17 óra. A fenntartó Nagykanizsai Tankerületi Központ, mint felettes szerv megfogalmazta számunkra a tanévzáró és ballagás megszervezésével kapcsolatos szabályokat, mint elvárást.

Ezek értelmében amennyiben jó idő esetén az ünnepélyt az iskola udvarán tudjuk tartani, úgy lehet iskolai szintű közös ünnepély, úgy hogy továbbra is vonatkozik a megjelentekre a 2m-es védőtávolság és a maszkviselés. Ebben az esetben tanulónként legfeljebb 2 hozzátartozó részt vehet az ünnepélyen.

Ha az időjárás nem engedi a kültéri megrendezést, úgy a tanévzáró és bizonyítványosztás osztályonként, a tantermekben történik, hozzátartozók részvétele nélkül. Kivétel ez alól a ballagó nyolcadik és a ballagtató hetedik osztály. A ballagási ünnepély ez esetben a tornateremben lesz megtartva, ahová kizárólag a ballagó diákok esetében léphet be legfeljebb 2-2 olyan hozzátartozó, akik védettségi igazolványukat bemutatják.

Amennyiben a szülők szeretnének elköszönni az osztályfőnököktől illetve más pedagógusoktól, a Tankerület kérése, hogy ezt iskolaépületen kívüli helyszínen szervezzék meg.

Bár a „civil” életben sok korlátozás feloldásra került, az iskolák életét szabályozó EMMI rendeletek továbbra is szigorúbb védekezési szabályokat írnak elő a tanulók és családtagjaik egészségének védelme érdekében.

Kérjük megértésüket, a fentiek tudomásul vételét, és a védekezési szabályok betartását.

Simonné Benkő Edit intézményvezető

Pályázatok

Örökös Boldog Iskola
Örökös ökoiskola
Határtalanul!